Kunstroute op Park Vliegbasis Soesterberg

Onder de titel EMBEDDED ART zijn drie weekenden lang kunstwerken te zien in het militaire erfgoed op Park Vliegbasis Soesterberg.

In vliegtuigshelters, munitiebunkers, een commandobunker en een verkeerstoren bevinden zich kunstwerken die samen ‘Collectie De Basis’ vormen. Tal van kunstenaars deden er onderzoek en maakten er kunstwerken die de geschiedenis, het landschap en de toekomstige mogelijkheden van dit terrein tot onderwerp hebben. Daarnaast worden er vier kunstwerken voor het eerst getoond. Ze zijn speciaal voor deze voormalige NAVO vliegbasis ontwikkeld of krijgen er nieuwe betekenissen.

Het park zelf is pas sinds december 2014 open voor publiek. Zeker in de tijd van de Koude Oorlog bleef dat wat er op de basis gebeurde strikt geheim. Het militaire erfgoed waarin de kunstwerken zich bevinden is ook nu nog slechts op gezette tijden en alléén onder begeleiding toegankelijk. Tijdens EMBEDDED ART krijg je de kans om deze goed bewaarde geheimen te bezoeken plus de vier kunstwerken die hier nog niet eerder te zien waren. Zo maakte Anno Dijkstra een model van een atoomontploffing dat een van de vliegtuigshelters geheel vult. Voor een film van David Claerbout over natuur en maakbaarheid toont een andere shelter zich geschikt als megalomane filmzaal. Ook de installaties van Fernando Sánchez Castillo en Luuk Wilmering zijn indrukwekkend van zichzelf én in relatie tot hun locatie.

Een contrastrijk landschap
Bij de herinrichting van de basis stond de natuurontwikkeling voorop. De kunstroute beslaat zo’n 10 kilometer door een landschap van militaire bouwwerken, bos, heide en een gebied met vergezichten waarin de start- en landingsbaan ligt. Die contrasten en de verschillende kunstlocaties maken de fietsroute absoluut een bezoek waard. Fietsen worden gratis beschikbaar gesteld door de Provincie Utrecht.

Openingstijden Embedded Art
29 en 30 augustus: 11.00 tot 17.00 uur
5 en 6 september: 11.00 tot 17.00 uur
12 en 13 september: 11.00 tot 17.00 uur

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019