Klus brengt Oude Stadhuis in Harderwijk aan het wankelen

Tijdens het uitgraven van een nieuwe kelder in het Oude Stadhuis in Harderwijk is gebleken dat de huidige fundering onvoldoende diep reikt. Ter stabilisatie krijgt de onderzijde op diverse plekken een betonnen opvulling.
In het rechter gedeelte van het rijksmonument vindt onder complexe omstandigheden een afgraving plaats tot 3,70 meter onder het vloerniveau. Overal duikt muurwerk op dat de aanwezige archeologen onderzoeken. De meest opvallende vondst tot nu toe is een uit ronde stenen bestaande waterput (zie foto).

Het Oude Stadhuis wordt in zijn geheel gerenoveerd en herbestemd tot ontmoetingscentrum op het gebied van historie, cultuur en muziek.

Bron foto: Wikimedia Commons

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019