Kastelen uit de motteballen

Op welk kasteel kan ik trouwen? Welk landgoed laat honden toe? Het antwoord op zulke vragen is op de nieuwe website van Stichting KBL zo gevonden. De Site biedt een landelijk overzicht van de 800 kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen die nederland rijk is. 

Vorige week verscheen er in dagblad Trouw een uitgebreid artikel naar aanleiding van de nieuwe website van de Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen, oftewel sKBL. In het artikel legt René Dessing, directeur van de stichting, uit dat het belangrijk is dat kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (‘BKL’s’) als karakteristieke ‘merkstenen’ in het landschap behouden blijven. Volgens Dessing mogen we ook best wat trotser zijn op ons “cultuurgroene” erfgoed, zoals hij dat noemt: “Het verdient eenzelfde trots als onze 17e eeuwse schilders”.

Digitaal portaal
De nieuwe website is een portaal waar praktische informatie te vinden is over wat je zoals kunt doen in en op de vele verschillende KBL’s. Volgens Dessing is dit het eerste portaal die deze ‘objecten’ echt goed ontsluit. Er is nog veel te weinig aandacht geweest aldus de directeur, die vorige week ook een boek over buitenplaatsen onthulde: “Alles wat ik doe op dit gebied, lijkt wel voor het eerst: het Jaar van de Historische Buitenplaats, de Nationale Gids Historische Buitenplaatsen en dus ook de website van de sKBL”, aldus Dessing.

Krachten bundelen
Dessing pleit in het stuk voor een bundeling van krachten en een grotere onderlinge samenwerking. Het is volgens hem te gek dat “de kastelen in ons land nauwelijks onderling contact met elkaar hebben”. Hij waarschuwt ook voor de gevolgen van de decentralisatie van het natuur- en landschapsbeleid van de centrale overheid naar de provincies. Volgens hem ontstaat het gevaar dat er zo “twaalf Luxemburgjes ontstaan” Dat maakt het risico op verdere versnippering nog groter. “Waar de ene provincie kastelen en buitenplaatsen volop in de aandacht zet, hecht een andere provincie er misschien veel minder belang aan. ”

Aanmelden bij vrienden van de sKBL
Bij het landelijke netwerk dat Dessing wil bereiken hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland al aangesloten.  “De voor het cultuurgroen erfgoed zo belangrijke provincie Overijssel lijkt vooralsnog onbereikbaar”. Dessing roept in het stuk alle direct betrokkenen – eigenaren, bestuurders en directies – op om zich aan te sluiten bij de Vrienden van de sKBL. “Om elkaar te ontmoeten, kennis op te doen en te leren van elkaarsinzichten en ervaringen”.

Op de website is heel veel informatie te vinden over alles dat met Kastelen, Buitenplaatsten en Landgoederen te maken heeft. Lees hier meer over sKBL.nl

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019