Glazen puien koninklijke wachtkamer Amsterdam CS onthuld

Sinds donderdag 18 januari is de koninklijke wachtkamer op het centraal station van Amsterdam zichtbaar voor passerend publiek. NS en ProRail hebben de nieuwe glazen puien onthuld, waardoor voorbijgangers naar binnen kunnen kijken. De monumentale ruimte is na een ingrijpende restauratie in oude glorie hersteld.

De wachtkamer bevindt zich in de oostelijke vleugel van het Cuypersgebouw, dat sinds 1889 het aanzicht van het station bepaalt. In de ruimte, die grenst aan perron 1, reden vroeger koetsen met koninklijk bezoek het station in en uit.

De wachtkamer zal op gezette momenten, zoals Open Monumentendag, open worden gesteld voor publiek.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019