Erfgoed in de etalage

Minister Blok hoopt dit najaar een akkoord te sluiten over de verkoop van 34 monumenten met een erfgoedfunctie. Over de financiering van het onderhoud is nog geen overeenstemming bereikt.

Omdat de kosten op jaarbasis in de tientallen miljoenen lopen, zal de overheid ook na afstoting bij moeten springen. Het is dan ook de vraag of de gewenste besparingen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is het twijfelachtig of de private monumentenzorg in staat zal zijn de kwetsbare monumenten te beschermen. Charlotte van Schoonhoven deed onderzoek naar het voornemen van het rijk om monumenten af te stoten en waarschuwt voor de gevolgen.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019