Eerherstel voor drinkfontein Muntplein Amsterdam

Een eeuw geleden ontwierp Hildo Krop (1884-1970) een drinkfontein die werd geplaatst in de Munttoren op het Muntplein. Het was één van Krops eerste werken uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam en is een prachtig voorbeeld van architectuurgebonden beeldhouwwerk. Helaas is de drinkfontein op een gegeven moment volgestort met beton en dus in onbruik geraakt.

Met de herinrichting van het Muntplein is aan de oostzijde van de Munttoren meer ruimte voor voetgangers ontstaan. Daardoor trekt de drinkfontein weer meer aandacht. Op verzoek van Erfgoedvereniging Heemschut wordt de drinkfontein daarom komend jaar in ere hersteld.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019