Een pleidooi voor monumentenstatus én herbestemming!

Het complex van de Harculocentrale in Zwolle stamt uit de wederopbouwperiode en heeft een hoge architectonische en cultuurhistorische waarde. De centrale omvat een hoofdgebouw met schoorstenen, bijgebouwen, kantoren en havens. In het kantoorgebouw zijn o.a. wandreliëfs van de gerenommeerde kunstenaar Titus Leeser aanwezig.

Waarom behouden?
Het is een van de laatste centrales in Nederland die nog grotendeels intact is én in redelijk originele staat. Bij latere uitbreidingen is consequent dezelfde bouwstijl toegepast, met de kenmerkende en unieke betonnen gevelplaten. Het is representatief voorbeeld van utiliteitsbouw uit die tijd (1955) en is ontworpen als totaalconcept en passend in het kwetsbare uiterwaardenlandschap van de IJssel.

Kansen voor herbestemming
Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) pleit voor een integraal en toekomstbestendig herbestemmingsproces. Met als leidende thema’s duurzaamheid, energietransitie en innovatie.
Eigenaar ENGIE wil slopen om ruimte scheppen voor een nieuw te bouwen centrale die ‘meer lengte’ nodig heeft en geeft aan dat hergebruik niet mogelijk is. Maar de RCE zet graag haar kennis en ervaring met herbestemming in voor dit complex. Er zijn genoeg kansen voor samenwerken met innovatieve bedrijven, creatieve ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en kunstenaars. Samen kunnen zij de centrale transformeren naar een nieuw baken van duurzame energie.
Gedeputeerde en Provinciale Staten van Overijssel én B&W en gemeenteraad van Zwolle zouden in hun economische en culturele beleid het herbestemmingsproces actief moeten ondersteunen.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019