Driekwart van Nederlanders bezorgd om verval monumenten

Het behoud van monumenten wordt door Nederlanders als belangrijk tot zeer belangrijk ervaren. Dat het draagvlak voor monumentbehoud groot is, blijkt uit het feit dat Nederlanders niet alleen achter investeringen staan, maar ook overwegen zelf de portemonnee te trekken. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Restauratiefonds naar aanleiding van de Open Monumentendag, dat volgende week plaats vindt.

Bijna driekwart van de Nederlanders (72%) maakt zich zorgen om de leegstand, achteruitgang of het verdwijnen van monumenten. Momenteel is bij zo´n tien procent van de Nederlandse monumenten sprake van achterstallig onderhoud. De ondervraagden vinden het een goede zaak dat de overheid geld investeert in monumentbehoud. Ruim de helft van de Nederlanders overweegt zelf financieel bij te dragen aan monumentbehoud, het liefst een bedrag tussen de 10 en 25 euro. In Noord-Nederland is zelfs 1 op de 5 bereid jaarlijks tussen de 51 en 100 euro te besteden.

Monumenten positieve invloed op omgeving

88 % van de ondervraagden is van mening dat monumenten een positieve invloed hebben op de aantrekkingskracht van een stad of dorp. Dit verklaart mogelijk mede het enthousiasme voor initiatieven zoals Open Monumentendag, zo geeft Pierre van der Gijp van het Nationaal Restauratiefonds aan: ‘Op Open Monumentendag kunnen bezoekers gratis een kijkje nemen achter deuren die normaal gesloten blijven of waarvoor betaald moet worden. Het trekt nieuwsgierige bezoekers maar ook bijvoorbeeld ouders die hun kinderen in aanraking willen laten komen met Nederlands erfgoed.’ Voorgaande jaren trok Open Monumentendag rond de 1 miljoen bezoekers.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Right marktonderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders naar aanleiding van open monumentendag. De steekproef werd representatief geselecteerd naar leeftijd, regio en geslacht.

Over het Nationaal Restauratiefonds en de Open Monumentendag

Het Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, die zich inzet voor het in stand houden van monumenten. Het Restauratiefonds verstrekt financieringen en subsidies voor het restaureren en onderhouden van monumenten. Ook geeft het Restauratiefonds eigenaren informatie over de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud. De Open Monumentendag is een jaarlijks evenement dat traditioneel mag rekenen op bijna 1 miljoen bezoekers. Het is daarmee het grootste culturele evenement van Nederland. Dit jaar vindt het plaats in het weekeinde van 13 en 14 september.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019