Disclaimer

Disclaimer voor www.nederlandmonumentenland.nl
Nederland Monumentenland behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van nederlandmonumentenland.nl (“de Website”) aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan niet worden aangemerkt als een aanbod of als advies.

Beperkte aansprakelijkheid
Nederland Monumentenland spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Tref je informatie aan die volgens jou niet correct of verouderd zou zijn, dan stellen wij jouw reactie bijzonder op prijs.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nederland Monumentenland.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nederland Monumentenland of haar partners nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Voor zover artikelen of foto’s door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd, mogen deze niet worden gebruikt voor publicatie, zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie van Nederland Monumentenland en/of haar partners of slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.