Budget restauratie Cuneratoren helemaal rond

De gemeenteraad van Rhenen heeft unaniem besloten om het resterende bedrag dat nog nodig was voor restauratie van de Cuneratoren bij te passen. Daar wordt € 275.000 voor uitgetrokken. Met het geld wordt de restauratie van de onderste en laatste geleding van de Cuneratoren bekostigd. De gemeenteraad stelt dat hiermee ”het monument waar heel Rhenen trots op is weer in een goede cultuurhistorische en veilige staat” komt. De werkzaamheden duren enkele jaren.

In totaal is voor restauratie van de Cuneratoren ruim € 5 miljoen nodig. De raad van Rhenen stelde in december 2014 het grootste gedeelte van dat bedrag al beschikbaar en een deel komt uit subsidies.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019