29-Mar-2017 Verzamelen bij Langegracht 11, 3811 BT Amersfoort (Archeologische Dienst Amersfoort)
Inschrijven via www.vuamersfoort.nl

Wandeling door middeleeuwse binnenstad van Amersfoort

Door archeologisch onderzoek weten we nu veel meer over de vroegste ontwikkeling van Amersfoort. Dit is soms in het huidige stadsbeeld nog te ontdekken en op andere plaatsen is dit zichtbaar gemaakt door middel van beelden en maquettes. Voorbeeld is de Appelmarkt die verschillende keren totaal van gedaante is veranderd en waar dit in het plaveisel is aangeduid is. Een ander voorbeeld is het OLVrouweplein (zie foto), waar ooit een kerk stond en een voorganger hiervan uit de 14de eeuw.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019