10-Nov-2016 Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25 Rotterdam

Vijfde editie Nationaal Monumentencongres

Op donderdag 10 november 2016 vindt de vijfde editie plaats van het Nationaal Monumentencongres in de Rotterdamse Schouwburg.

Het thema bestaande waarden en nieuwe waardering, laat zien dat monumentenzorg in beweging is. Voorheen stonden de cultuurhistorische waarden, gestoeld op wetenschappelijk-inhoudelijk gronden, voorop bij de waardering van erfgoed. Ze motiveerden de omgang met het erfgoed en vormden de voornaamste onderbouwing voor een beschermde status. Inmiddels is binnen de monumentenzorg een complex samenspel actief van opvattingen en invloeden van gebruikers en belanghebbenden. Het is dit samenspel die de waardering die aan een monument wordt toegekend, mede bepaalt. Deze ontwikkeling en de consequenties ervan voor ons vakgebied staan centraal tijdens het Nationaal Monumentencongres 2016.

Met een terugtredende overheid, monderiger burgers en een aanwezige, maar niet vanzelfsprekende maatschappelijke waardering voor erfgoed is het maatschappelijk draagvlak steeds bepalender bij beslissingen over behoud en gebruik van monumentale gebouwen. Gebruikswaarde, maar ook levensbeschouwelijke waarden, status en identiteit spelen daarbij een grote rol.

Dynamischer en complexer

De waardering van een monument steunt al lang niet meer op het cultuurhistorische inzicht uit het verleden alleen. De analyse van de toekomst is tegenwoordig minstens zo bepalend. De wensen van al die verschillende gebruikers en belanghebbenden – zij die de omgeving bouwen, bewonen en beleven – geven steeds vaker de doorslag bij vragen over behoud. De processen rondom monumentenbehoud worden daarmee steeds dynamischer en complexer en de rol van de monumentenzorger beweegt mee. Van inhoud expert is deze steeds meer aan het verschuiven naar die van regisseur van complexe processen.

Nationaal Monumentencongres 2016

Over deze ontwikkelingen gaan we tijdens het Nationaal Monumentencongres graag met u in gesprek. Dat doen we onder andere aan de hand van voorbeelden van deze ‘moderne erfgoedzorg’.

 

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019