3-Oct-2014 09.30 - 17.00 uur
Hoofdkantoor ANWB
Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag
deelname aan excursie plus lunch: 30 euro
Middagprogramma: 15 euro

Studiedag lot oude garages en tankstations

De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland organiseert in samenwerking met de Werkgroep Motorvoertuig-gerelateerd Erfgoed op vrijdag 3 oktober in Den Haag een excursie en studiemiddag onder de titel ‘Erfgoed op weg of erfgoed weg?’.

De afgelopen ruim honderd jaar zijn motorvoertuigen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in ons land. Aanvankelijk ging het vooral om personenauto’s en motorfietsen, later kwamen daar autobussen en vrachtauto’s bij. Vanaf het begin leidde de aanwezigheid van motorvoertuigen tot nieuwe voorzieningen. Denk daarbij aan bezinestations, garages, wegen, wegrestaurants maar ook circuits en drive-inwoningen.

Herbestemming benzinestation
Tot voor kort was de aandacht voor al dit ”erfgoed”, wat gerelateerd is aan motorvoertuigen, in ons land, en ook elders in Europa, nog gering. Wel werd af en toe een oud benzinestation van de ondergang gered maar dat was het dan wel zo ongeveer. Veel van het erfgoed is inmiddels al ten onder gegaan. Dat is niet altijd eeuwig zonde maar in sommige gevallen wel. Soms is bijvoorbeeld herbestemming mogelijk. Maar dan moeten we wel weten welke panden en andere objecten het waard zijn om behouden te worden. Wat is historisch gezien waardevol of karakteristiek voor ons land? Wat is er eigenlijk nog over aan oude benzinestations, wegwijzers en chauffeurswoningen?

Programma studiedag
Met een studiedag wil de WME het motorvoertuig-gerelateerd erfgoed in Nederland ‘op de kaart zetten’. Iedereen is welkom. Door middel van een excursie in de ochtend wordt getoond hoe in een stad als Den Haag nog volop erfgoed aanwezig is en hoe dit succesvol wordt (her)gebruikt of is herbestemd. De lezingen in de middag geven een algemene introductie op het thema en laten casussen zien van al dan niet gelukte pogingen tot herbestemming. Bekijk hier het hele programma.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019