16-May-2015 3 november 2014 t/m 10 augustus 2015
Fortweg 1 | 4794 SC Heijningen

Schuilen op Fort Sabina

Fort Sabina bestond uit een aarden wal in de vorm van een onregelmatige vijfhoek met hierin een stenen toren, een zogenaamde ‘tour-modèle no.2′. In de toren was ruimte voor de opslag van 21.000 kg buskruit en geschikt voor een bezetting van 69 man. Het geheel was omringd door een natte gracht. 

Van 1880 tot 1883 werd het fort uitgebreid en aangepast. Naast de Tour Modèle werd er een bomvrije kazerne gebouwd en het werd voorzien van verschillende schuilplaatsen, magazijntjes en kazematten. Voor de verdediging van de gracht werden vier caponnières gebouwd. Verder werd de aarden wal verhoogd en uitgebreid.

De organieke sterkte bedroeg in 1902 uit 541 man n.l. Vestingartillerie 125, Artillerie-Schutterij 78, Infanterie 220, Torpedisten 105, Genietroepen 6, Geneeskundige Dienst 4, 1 telegrafist en 2 wasvrouwen.

Van 3 november 2014 t/m 10 augustus 2015 kunt u een bijzondere expositie bekijken: Schuilen op ‘t Fort! Tijdens de bevrijding van de westhoek in 1944 hebben er honderden mensen geschuild op het fort. Op het fort zijn verschillende verhalen te lezen en beluisteren van mensen die dit hebben meegemaakt.   

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019