2-Sep-2018

Open Monumentendag Special “Eurodedag 2018: Thuis in Europa”

Eurode bestaat uit de steden Herzogenrath en Kerkrade, een grensgebied met een eeuwenlange gezamenlijke geschiedenis. Het woord Eurode is samengesteld uit ‘Europa’ en ‘Rode’. Rode komt van ‘het Land van Rode’, de naam waaronder deze omgeving van 1100 tot 1815 bekend stond. Er zijn weinig grenssteden die zo met elkaar vergroeid zijn als Kerkrade en Herzogenrath. De Nieuwstraat of Neustrasse is de eerste gemeenschappelijke straat in Europa: de Nederlandse en Duitse woningen liggen hier letterlijk tegenover elkaar aan weerszijden van de straat.

Hechte streek opnieuw verbonden

Door het Congres van Wenen werd in 1815 de geschiedenis van deze hechte streek – met hetzelfde dialect, dezelfde cultuur, veel familiaire betrekkingen en sociale contacten – abrupt doorbroken door het vaststellen van de nieuwe Europese grenzen. Eind de twintigste eeuw ontstond bij beide stadsbesturen de wens om hun onderlinge banden opnieuw aan te trekken. Op zondag 2 september vieren Kerkrade en Herzogenrath het vervagen van de grenzen en staan zij stil bij de geschiedenis die hen bindt. Zij zijn samen “Thuis in Europa”!

Het publiek is van harte uitgenodigd om deze geschiedenis te komen ontdekken tijdens de Open Monumentendag Special Eurodedag 2018: Thuis in Europa.

De Historische Driehoek

Het middeleeuwse erfgoed van Eurode bestaat uit Abdijcomplex Rolduc, Burg Rode en de Baalsbruggermolen. Deze monumenten vormen samen de Historische Driehoek van het huidige Eurode, het samenwerkingsverband tussen de steden Kerkrade en Herzogenrath. Ze geven een uitstekend beeld geven van de organisatie van de middeleeuwse samenleving: op Burg Rode zetelde de rechterlijke macht; Rolduc vormde de uitvalsbasis voor de ontwikkeling van het katholicisme in deze regio én was de bakermat van de mijnbouw; de Baalsbruggermolen ten slotte speelde een sleutelrol bij de voedselvoorziening in de streek. Rolduc is het oudste klooster van Nederland en het grootste aaneengesloten complex van de Benelux. Het klooster is bekend om haar schoonheid en unieke ligging.

Elk van deze monumenten vertellen boeiende verhalen over hun aandeel in de bijzondere geschiedenis van een middeleeuwse samenleving. Reis zondag 2 september af naar Zuid-Limburg, en laat je inspireren door dit interessante gebied! Onderstaande locaties openen hun deuren openen tijdens deze Special:

1. Abdijcomplex Rolduc, Heyendallaan 82, Kerkrade

2. Baalsbruggermolen, Baalsbruggerweg 28, Kerkrade

3. Burg Rode, Burgstraße 5, 52134 Herzogenrath, Duitsland

4. Marienkirche, Kleikstraße 58, Herzogenrath, Duitsland

5. Eurode Business Center, Eurode Park 1, Kerkrade

Kijk voor meer informatie en het programma op de website.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019