8-Sep-2018 8 en 9 september 2018
www.openmonumentendag.nl

Open Monumentendag 2018

In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt en deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden. Het thema is dit jaar ‘In Europa’. Met dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de wereld zoal cultureel aan elkaar bindt. Op de website kun je zien welke monumenten geopend zijn.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019