26-Jan-2018 Het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam
Van 16.00 tot 18.00 uur

Officiële Nederlandse start Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

In 2018 worden in het hele land activiteiten georganiseerd die de relatie tussen het Nederlandse en het Europese erfgoed uitdrukken. Elke maand staat een specifiek erfgoedthema in de schijnwerpers. Ook wordt aansluiting gezocht bij het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Het Nederlandse programma van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is geïnitieerd vanuit het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ’92 in samenwerking met het Ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019