1-Feb-2018

NMo NU bijeenkomst over Virtual Reality & Serious Gaming

De eerste bijeenkomst van NMo NU in het nieuwe jaar gaat over “Virtual Reality & Serious Gaming” en vindt plaats op 1 februari 2018, van 13.00 uur tot 17.00 uur in de Blokhuispoort in Leeuwarden.

Programma NMo NU Virtual Reality & Serious Gaming 1 februari 2018:
13.00 Ontvangst
13.40 Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
13.50 Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
14.00 Marc van Hasselt, Mede-oprichter van Novitas Heritage
14.30 Pieter van der Heijden, Oprichter en partner van XPEX
15.00 Intermezzo
15.30 Janneke Stuive-Stelpstra, Programmamanager Blokhuispoort bij BOEi, en Jan-Jaap Severs, Oprichter en directeur van Grendel Games
16.00 Interactieve paneldiscussie onder leiding van Charlotte van Emstede
16.30 Serious game Blokhuispoort en borrel

Aanmelden

Aanmelden kan door een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019