13-May-2017

Nationale Gemalendag

De Nationale Gemalendag wordt in 2017 op dezelfde dag gehouden als de Nationale Molendag. Getracht wordt zoveel mogelijk gemalen/molens open te stellen voor het publiek.

Hou de website in de gaten om te zien welke gemalen geopend zijn.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019