9-Nov-2017

Nationaal Monumentencongres 2017

Op donderdag 9 november komen er weer honderden erfgoedprofessionals bij elkaar tijdens het Nationaal Monumentencongres. De zesde editie van het congres staat in het teken van het thema ‘Denken in communities’ en wordt georganiseerd in culturele hotspot De Blokhuispoort in Leeuwarden.

‘Denken in communities’
Steeds meer mensen zijn betrokken bij de zorg voor erfgoed, ieder met zijn eigen belangen. Dit maakt de zorg voor monumenten ingewikkelder. Hoe bevorder je de kwaliteit van overleg? Hoe creëer je draagvlak? Welk beleid moet de overheid voeren? Deze vragen staan centraal tijdens het Nationaal Monumentencongres.
Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Leeuwarden heeft deze titel ‘gewonnen met het idee van ‘Iepen Mienskip’, een open community met flexibiliteit en ruimte voor initiatieven van buitenaf. Wat kunnen we leren van het Friese voorbeeld van het denken in communities?
Voor wie
Het Nationaal Monumentencongres is bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van monumentenzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019