29-Oct-2016

Historische wandeling Domstad met Thomas von der Dunk

Historicus Thomas von der Dunk neemt je op zaterdag 29 oktober mee op een wandeling door Utrecht en legt uit over de ‘Domstad’ als kerkelijk centrum van Nederland.

Utrecht vormt vanouds het kerkelijk centrum van Nederland. In de Middeleeuwen was het de enige bisschopsstad, van waaruit Nederland vanaf de zevende eeuw gekerstend werd. In 1559 werd het de zetel van een aartsbisschop, die tijdens de Opstand tegen Spanje het veld moest ruimen. Pas in 1853, met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, keerde hij terug. Deze keer moest die aartsbisschop het wel met een andere kathedraal doen: in plaats van de gothische Dom, die na de Beeldenstorm in protestantse handen was overgegaan, werd de kerk van het Catharijneconvent de nieuwe zetel van de aartsbisschop.

Uiteraard liet dat zo zijn bouwkundige sporen na. Om een goed overzicht  te krijgen van die sporen, wordt de Dom bezocht. Ook breng je een bezoek aan de huidige katholieke Kathedraal en aan de oud-katholieke Kathedraal. Je wandelt langs de voormalige kapittelkerken van Sint Jan en Sint Pieter voor een uitleg over de groep kerken die ooit het ‘Kerkenkruis’ vormden en krijg je een inzicht in de rol van de Buurkerk als middeleeuwse ‘contra-dom’ van de burgerij.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019