25-May-2015 25 mei 2015
Diverse kastelen

Dag van het Kasteel 2015

Maandag 25 mei is de Dag van het Kasteel. Het thema van deze dag is ‘Kastelen en buitenplaatsen’. Kastelen en buitenplaatsen hebben een lange geschiedenis. 

In de middeleeuwen ontstonden kastelen als plekken waar veilig gewoond kon worden en een indringer met boze bedoelingen buiten de deur gehouden werd. Ook functioneerden ze bij uitstek als plaatsen waar recht werd gesproken, feesten gehouden en hoge gasten ontvangen. Toen vanaf 1600 het geschut steeds effectiever werd, bleken de dikke muren van de kastelen niet langer bestand tegen dat moderne geweld. Toch bleven kastelen nog lange tijd huizen met een hoog aanzien. Dat is ook te zien aan de buitenplaatsen die toen werden aangelegd.

Buitenplaatsen zijn zomerhuizen voor de elite, vaak omgeven door uitgestrekte tuinen en parken. Daar kon aangenaam gewandeld worden, gejaagd en feestgevierd. Regelmatig werden vrienden en kennissen uitgenodigd om te genieten van muziek en toneel. De eerste buitenhuizen hadden vaak een kasteelachtig uiterlijk en herinnerden aan de middeleeuwen. In de loop van de zeventiende eeuw kwamen er andere modes in beeld, maar in de negentiende eeuw zien we opnieuw dat de middeleeuwse bouwwijze werd nagevolgd. Soms werden oude kastelen herbouwd, maar dan wel van alle moderne gemakken voorzien.

Op de Dag van het Kasteel 2015 openen zowel kastelen als buitenplaatsen hun poorten. Geniet van de sfeer van de middeleeuwen of de rijkdom van de zeventiende en achttiende eeuw. Wandel door de Engelse tuinen die het natuurgevoel van de negentiende eeuw weerspiegelen of bezoek een nagebouwd kasteel uit die tijd, waarmee de eigenaar graag de indruk wilde wekken uit een eeuwenoude familie te stammen, compleet met ophaalbrug en harnassen in de gang!

Klik hier voor de deelnemende kastelen.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019