20-May-2017

Bezoek de Blokhuispoort met Heemschut

De Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden is een rijksmonument dat als gevangenis sinds 2007 geen gedetineerden meer huisvest, wordt verbouwd. Met hedendaagse ingrepen wordt het monument grondig verbouwd, maar toekomst bestendig gemaakt. Nieuwe functies zoals een hostel en bibliotheek, maar ook horeca zullen een nieuw leven geven aan dit historische complex van gebouwen.

Heemschut Fryslân heeft er voor gekozen om dit gevangeniscomplex centraal te stellen bij de jaarlijkse excursie op zaterdag 20 mei 2017. Inloop vanaf 10.00 uur, waarna start excursie om 10.30 uur. Om 16.00 uur wordt de excursie afgelopen en is er ruimte voor een drankje. De deelnemers worden ontvangen in de Blokhuispoort in de “Wasknijper” (onderdeel van café De Bak. Hier wordt gestart met een toelichting op de verbouwing, waarna de bezichtiging volgt.
Na de lunch staat de bezichtiging van een drietal panden in de nabije omgeving van het gevangeniscomplex op de agenda. De in het blad “Heemschut” vermelde praamvaart is vervallen.

De panden die worden bezocht zijn:
1. woonhuis met atelier uit 1933 van architect Piet de Vries ;
2. het voormalig post- en telegraafkantoor uit 1902-1903 van rijksbouwmeester C.H. Peters.
3. n.t.b.

In ieder pand wordt een toelichting gegeven.

Van de deelnemers aan de excursie wordt verwacht dat zij gemakkelijk enkele trappen kunnen beklimmen. Voor mensen, die minder goed ter been zijn, lijkt de excursie minder geschikt!
Inschrijven kan via: www.heemschut.nl/nieuws/agenda/evenement/?evenement=36

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019