17-Jun-2016 17, 18 en 19 juni 2016
Facebook: /DagvandearchitectuurNL Twitter via #dvda2016

Dag van de Architectuur

In het weekend van 17, 18 en 19 juni 2016 viert Nederland weer de Dag van de Architectuur. In dat weekend staat het belang van architectuur in de schijnwerpers. Veel dorpen en steden hebben een programma vol lezingen, debatten, rondleidingen, tentoonstellingen en excursies of stellen gebouwen open.

Wat is de Dag van de Architectuur?

Sinds 1986 is de Dag van de Architectuur een landelijk fenomeen dat grote bezoekersaantallen trekt. Ieder jaar staat de Dag van de Architectuur in het teken van een speciaal thema waaraan ieder architectuurcentrum een eigen invulling geeft.

Thema: Architectuur in de schijnwerpers

Na jaren van crisis krabbelt de architectuursector weer uit het dal. De tijd waarin veel aandacht was voor iconische gebouwen ligt achter ons. Architectuur en stedenbouw tonen hun dienstbaarheid aan de samenleving en spelen een belangrijke rol in de oplossing van grote sociaaleconomische en ruimtelijke vraagstukken. Denk hierbij aan democratisering en participatie, de verduurzaming van stad en samenleving en gezonde verstedelijking. De Dag van de Architectuur toont wat architectuur kan doen voor de kwaliteit van onze leefomgeving in de steden, dorpen en regio’s.

Meer informatie over het programma

De Dag van de Architectuur is ook te volgen via social media: Facebook /DagvandearchitectuurNL en op twitter via #dvda2016

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019