10 miljoen voor verduurzaming rijksmonumenten

Rijksmonumenten staan voor grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen minder energie gebruiken. Om te onderzoeken welke maatregelen het best werken, krijgen 18 rijksmonumenten de komende twee jaar een bijdrage voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker (Cultuur) stelt hiervoor de komende twee jaar 10 miljoen euro beschikbaar.

Bij aanpassingen aan gebouwen om ze duurzamer te maken, zijn vaak kostbare innovatieve ingrepen nodig om de cultuurhistorische waarde in tact te houden.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de voormalige gevangenis Blokhuispoort  in Leeuwarden: gevangenissen zijn van oorsprong niet gebouwd op comfort voor de inwoners.  Het  vergt veel creativiteit om het gebouw geschikt te maken voor nieuwe functies en het energieverbruik laag te houden.  Met de extra investering kunnen zij ervoor zorgen dat het gebouw behouden en herkenbaar blijft, maar comfortabeler wordt voor de huidige bewoners waaronder kunstenaars, onderwijsinstellingen, horeca en een bibliotheek. De voormalige gevangenis  zal een belangrijke rol spelen voor Leeuwarden als Culturele Hoofdstad 2018.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019