Wie wordt de nieuwe directeur van Nederland Monumentenland?

Altijd al een grote bijdrage willen leveren aan de verrijking van onze leefomgeving en het welzijn van de samenleving? Als nieuwe directeur van Nederland Monumentenland (hierna: NML) organiseer je jaarlijks één van Nederlands grootste culturele evenementen – Open Monumentendag – voor ruim 1 miljoen mensen. Daarnaast geef je invulling aan de ambitie van NML, heb je de dagelijkse leiding over de organisatie en draag je eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van NML. De directeur staat enerzijds midden in de organisatie en anderzijds is hij/zij beeldbepalend voor NML.

Missie
Stichting Nederland Monumentenland (NML) wil de monumenten verbinden met het dagelijks leven van mensen om zo het draagvlak voor het behoud en de toepassingen van monumenten te vergroten. Dat doet zij door ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals, publiek en monumenten te faciliteren. Voorbeelden daarvan zijn de Open Monumentendag, De Erfgoedstem en het Nationaal Monumentencongres. Zo kunnen de monumenten worden beleefd, opnieuw gewaardeerd en behouden.
Door partijen binnen de erfgoedsector onderling te verbinden en samenwerkingsverbanden aan te gaan, wil Nederland Monumentenland de erfgoedsector versterken en het draagvlak voor behoud en herbestemming van monumenten vergroten.

Ambitie
Voor de nabije toekomst is de ambitie om zowel kwalitatief als kwantitatief te groeien en een herkenbaar en betrouwbaar platform te zijn voor alle partijen binnen de erfgoedsector.

De Stichting
NML is een jonge Stichting voortbouwend op een traditie van bijna 30 jaar waarin een aantal diverse spelers uit de erfgoedsector bij elkaar is gekomen om vorm te geven aan de ambitie van NML. Het bestuur geeft richting aan NML door de missie, visie en kaders vast te stellen waarbinnen NML opereert.
NML heeft een klein team dat zich vooralsnog voornamelijk richt op de organisatie van de events die door het jaar heen worden georganiseerd.
De Stichting is voor een groot deel afhankelijk van Sponsoren en Fondsen.

Directeur
De directeur geeft invulling aan de ambitie van NML, neemt de dagelijkse leiding over de organisatie en draagt eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van NML.

Profiel
Bij een overzichtelijke organisatie als NML staat de directeur enerzijds midden in de organisatie en anderzijds is hij/zij beeld- en koersbepalend voor NML. De directeur heeft een sterk verbindende rol tussen partijen in- en extern. De Erfgoedsector kent veel spelers die verschillende belangen vertegenwoordigen. NML wil nadrukkelijk het gemeenschappelijk belang van de Erfgoedsector centraal stellen en opereert op de achtergrond. Om de verantwoordelijkheden en kerntaken van de directeursfunctie goed te kunnen vervullen zijn de volgende kennis, ervaring en vaardigheden van belang.

• Minimaal HBO werk- en denkniveau
• Uitstekende communicator en netwerker
• Verbinder (zowel intern als extern)
• Kennis en ervaring op gebied van het (laten) organiseren van events.
• Ervaring met fondsen- en subsidiewerving
• Kennis en ervaring met nieuwe media en de toepassingsmogelijkheden daarvan
• Aantoonbare kennis van, en ervaring met de erfgoedsector
• Bewust van maatschappelijke en economische aspecten van de erfgoedsector
• Leidinggevende ervaring, liefst in een directeursfunctie
• Bedrijfskundige en financiële expertise

Persoonlijkheid
Om de ambitie van NML succesvol te kunnen realiseren is het belangrijk dat de directeur beschikt over een persoonlijkheid die “herkenbaar” is voor NML zowel in- als extern. Een zelfbewuste, stevige en verantwoordelijke persoonlijkheid – een gastheer/spreker met gezag – die voor de ambitie van NML staat en daar een concrete vertaalslag aan geeft die voor iedereen duidelijk is. Aanspreekbaarheid, doortastendheid daadkracht en een ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en belangen, zijn essentieel om de organisatie effectief aan te sturen en te laten ontwikkelen.

Het aanbod:

Dienstverband: 32 uur
Standplaats: Amersfoort
Salariëring: NML volgt de CAO WMD; schaal 13
Indiensttreding: z.s.m.

De aanstelling is in beginsel tot en met 31 december 2020, aan te vangen met een contract van een jaar. Na een jaar wordt met het bestuur geëvalueerd of de wederzijdse verwachtingen zijn uitgekomen en de gewenste doelstellingen zijn bereikt.

Kandidaten die belangstelling hebben voor deze positie en (grotendeels) voldoen aan de criteria in het profiel, worden van harte uitgenodigd voor 28 juni aanstaande te reageren met een korte motivatie en een CV.

Reacties kunnen worden gericht aan:
Stichting Nederland Monumentenland
T.a.v. de heer F.J. Vos, voorzitter en A.K.D. Boon, penningmeester en directeur a.i.
Postbus 2641
3800 GD  Amersfoort
T 033 760 0660
info@boei.nl
www.nederlandmonumentenland.nl

De sollicitatie procedure:
Sollicitaties inzenden voor 28 juni 2018.
Een eerste gesprek met bestuursleden vindt plaats op vrijdag 6 juli.
Een tweede gesprek vindt plaats in de week van 27 juli.

Een persoonlijkheidstest kan aan de orde komen.

De initiatiefnemers zijn:
Deze website komt mede tot stand in samenwerking met:

© Nederland Monumentenland 2014