9-Nov-2017

Nationaal Monumentencongres 2017

Op donderdag 9 november 2017 vindt de zesde editie van het Nationaal Monumentencongres plaats. Dit jaar vormt De Blokhuispoort in Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa 2018, het decor voor het Nationaal Monumentencongres.

Op dit moment maken ontwikkelingen binnen en buiten de monumentenwereld een herijking van het erfgoedbeleid noodzakelijk. Het Nationaal Monumentencongres 2017 sluit aan bij het overheidsproject ‘Erfgoed Telt’. Meer informatie over het thema verschijnt binnenkort. Voor wie Het Nationaal Monumentencongres is bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van monumentenzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context.

De initiatiefnemers zijn:
Deze website komt mede tot stand in samenwerking met:

© Nederland Monumentenland 2014